Solárny ohrev bazénu

Solárny ohrev vody - ohrev bazénu
Druhá generácia unikátne riešeného rúrkového solárneho absorbéra určeného
na ohrev bazénovej vody

 

Ohrievajte bazén solárnou energiou,
ohrievajte zdarma

 

Solárny rúrkový absorbér NEO-FIP slúži na solárny ohrev bazénovej vody.
Je vyrobený zo špeciálne vyvinutých vlnitých absorpčných rúrok z
vysokokvalitného polypropylénu čiernej farby. Vďaka UV stabilizátoru je absorbér
odolný proti slnečnému žiareniu minimálne 10 rokov. Absorbér je taktiež odolný
proti chlórovanej a slanej vode.

 

Hlavné výhody rúrkového solárneho absorbéra NEO-FIP
oproti bežným doskovým absorbérom dostupným na
našom trhu:

 

Vyššia tepelná účinnosť bez ohľadu na polohu
Bežný solárny doskový absorbér ponúka najvyššiu účinnosť iba pri kolmom
dopade slnečných lúčov na svoj povrch (čo je splnené počas dňa pomerne krátko).
Neplatí to pre rúrkový absorbér NEO-FIP, v prípade ktorého je vďaka kruhovému
profilu kolmý dopad lúčov zaistený v priebehu celého dňa a jeho solárne zisky sú
tak vyššie a pri ohreve bazénovej vody je účinnejší.

 

 

Pri rovnakej veľkosti NEO-FIP ponúka väčšiu absorpčnú plochu
Vďaka vlnitému povrchu trubíc ponúka solárny absorbér NEO-FIP oproti
doskovému absorbéru oveľa väčšiu absorpčnú plochu a tým aj vyššiu účinnosť:
1 m2 doskového absorbéra
ponúka 1 m2 absorpčnej
plochy
1 m2 solárneho rúrkového
absorbéra NEO-FIP
ponúka 2,2 m2 absorpčnej
plochy.

                                               

Vyššia odolnosť vetra
Na rozdiel od doskových
solárnych absorbérov,
ktoré pri vyššej rýchlosti
vetra pôsobia doslova ako plachta, rúrkový solárny absorbér NEO-FIP umožní
obtekanie vzduchu okolo rúrok a ponúka tak oveľa menší odpor a vyššiu odolnosť
proti poryvom vetra.

 

Jednoduché a rýchle opravy
V prípade mechanického poškodenia solárneho absorbéra je, na rozdiel od
doskových solárnych absorbérov, možné kedykoľvek vymeniť jednotlivý
poškodený diel. Všetky spoje solárneho absorbéra NEO-FIP sú rozoberateľné
(spolu s výmenou dielu sa vykonáva vždy aj výmena tesnenia).

 

Rýchla návratnosť investície
Vďaka vysokej účinnosti absorbéra NEO-FIP a cene porovnateľnej s obyčajným
doskovým absorbérom dosahuje NEO-FIP podstatne rýchlejšiu návratnosť vloženej
investície formou úspory energie potrebnej na ohriatie bazénovej vody. NEO-FIP
má výrazne lepší pomer tepelného výkonu a ceny oproti bežne ponúkaným
doskovým absorbérom.