Tepelné čerpadlá Fujitsu Neoré

Čo je tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo absorbuje voľnú energiu z atmosféry. Tento systém vyžaduje len 1 kW elektrickej energie k výrobe 3 až 5 kW tepelnej energie.
 

Nízke náklady, vysoká úspora!

Vďaka vysokej účinnosti technológie tepelného čerpadla sú Vaše prevádzkové a ekonomické náklady výhodne nízke. 
Priemerné prevádzkové nákladyHodnoty sú kalkulované v Európe a sú len pre ilustračnú potrebu. Hodnoty sa môžu meniť v závislosti na inštalácii, umiestnení a prevádzkových podmienkach.


Kompletné riešenie

Kompletné riešenie splní rôzne požiadavky na vykurovací systém. Vonkajšia jednotka odoberá termálnu energiu zo vzduchu a prenáša ju to tepelného výmenníka - vnútornej jednotky. Z vnútornej jednotky vychádza teplá voda na kúrenie či ohrev TÚV.

Našu vnútornú jednotku Neoré možno vďaka kompaktným rozmerom bez problémov umiestniť kdekoľvek v dome.

 

 

Ako funguje splitový systém.


Splitový systém ponúka vysoký výkon a spĺňa požiadavku
na vysokú teplotu výstupnej vody dokonca aj pri nízkych
teplotách vonkajšieho vzduchu. Oproti monobloku
je systém rozdelený na vonkajšiu a vnútornú jednotku.

Vysoké COP

Pri modeli s vysokým výkonom
11,2 kW, vonkajšej teplote 7°C
a teplote kúrenia 35°C môžeme
dosiahnuť vykurovací faktor
(COP) až 4,46.
 Ovládanie

Okrem štandardného ovládania systému prostredníctvom ovládača priamo na tepelnom čerpadle je možné ovládanie aj diaľkovo cez internet v podhodlí sedacej súpravy na vašom iPade, telefóne alebo počítača kancelárie.


Ovládanie na prístroji

Ovládací panel je umiestnený
na vnútornej jednotke Fujitsu
Neoré.


Ovládanie cez internet

Ovládajte ohrev vody
z ktoréhokoľvek PC alebo tabletu
vďaka vstavanému web serveru.


Zabudovaný Web server

Nový webový server je štandardne integrovaný vo všetkých  tepelných čerpadlách Fujitsu Neoré bez príplatku. Tepelné čerpadlo vybavené reguláciou je možné jednoducho pripojiť k internetu cez miestnu počítačovú sieť LAN alebo WiFi.


Ovládanie cez počítač

Systém sa môže nastavovať
cez počítač prostredníctvom
webového rozhrania
(napr. Mozilla Firefox).


Dotykové ovládanie

Ďalšou možnosťou je dotykové
ovládanie na iPade.