Termodynamické systémy

Termodynamické ohrievacie systémy sú založené na pravidlách termodynamiky a na vlastnostiach kvapalín a plynov. Plyn, ktorý vznikne zmenou skupenstva pri prechode chladiacej kvapaliny termodynamickými panelmi, odovzdá tepelnú energiu ohrievanej úžitkovej vode alebo do vykurovacieho systému. Chladnú časť reprezentujú kolektory, horúcu časť tepelný výmenník.

 

1 Chladivo (R134A) (C2H2F4) ktoré nízky bod varu - 26,1 ° C), táto kvapalina sa nastrekuje expanzným ventilom a v mikrokvapkách cirkuluje v termodynamickom paneli. Kvapalina absorbuje slnečné žiarenie a okolité teplo vďaka ktorému sa odparí.

2 Kompresor nasáva horúci plyn a stláča, v kompresore dochádza k zvýšeniu teploty a tlaku.

3 Tento horúci plyn prúdi kondenzátorom stočený do špirály, ktorá je navinutá na nádrži a takto sa odovzdáva teplo obalu nádrže a zohrieva vodu.

4 Horúce plyny odovzdajú teplotu cez kondenzátor tu stratí tlak aj teplotu. Ďalej prúdi späť do nádržky na chladivo a cez expanzný ventil späť do panelov.


 

Výhody termodynamických panelov

 

»Pracujú vo dne i v noci, so slnkom aj bez slnka, za dažďa, vetra, hmly aj snehu
»Termodynamickej panely možno efektívne inštalovať podľa dispozícií objektu
»Jeden panel váži iba 8kg, je vyrobený z hliníka a absorbuje obojstranne
»Panely možno inštalovať horizontálne aj vertikálne
»Panely sa neprehrievajú, nezamŕzajú a odolávajú vonkajším vplyvom
»Poskytujú rýchlu a efektívnu návratnosť
»Vyžadujú len minimálnu údržbu
»Šetrí životné prostredie aj Vašu peňaženku

 

 

Ako fungujú termodynamické panely

 

Termodynamický panel slúži ako evaporator (výparník) v cykle kompresie s vnútornou jednotkou so zabudovaným kompresorom. Panelom prúdi ekologická chladiaca kvapalina (R-134A alebo R-407C), ktorá má veľmi nízku teplotu (pod 0 °). Kvapalina prechádza panelom, ten absorbuje okolitú teplotu, slnečné žiarenie, energiu dažďa a vetra, prípadne interiérové ​​inštalácie, zvyškové teplo. Absorpciou tejto energie sa z chladiacej kvapaliny stáva plyn, ktorý prúdi späť do kompresora, kde dôjde k stlačeniu a vzniku tepelnej reakcie. Po tejto reakcii sa kondenzátor dostáva do nepriameho kontaktu s úžitkovou alebo vykurovacou vodou.