GTC - Vysoká teplota

GTC

Nové termodynamické solárne systémy na ohrev teplej vody na vysokú teplotu. Vhodné pre všetky typy radiátorov.

 

GTC - s akumulačnou nádržou a bez akumulačnej nádrže

GTC ohřev na vysoukou teplotu

 

 

Tieto Termodynamické jednotky GTC sú určené pre vykurovanie a pre veľkoobjemový ohrev teplej úžitkovej vody. Tento systém je dodávaný s výkonom 7 kW - 54 kW.

Termodynamické jednotky GTC pracujú na rovnakom princípe ako systém Thermboil. Vnútorná jednotka obsahuje vysokoteplotné kompresory SCROLL a ako vonkajšia jednotka slúži Termodynamický panel, ktorý funguje ako výparník a absorbuje vonkajšie teplo a slnečné žiarenie. Panely sú vystavené slnečnému žiareniu a majú niekoľko násobný výkon ako klasická tepelné čerpadlá.

Plyny ktoré sa vracajú do kompresora sú opäť stlačené a zohrievané na vysokú teplotu, následne prechádza doskovým protiprúdovým výmenníkom, kde dochádza k odovzdávaniu tepla vykurovacej alebo úžitkovej vode.

 

GTC HT PLUS - s akumulačnou nádržou GTC ohrev na vysokú teplotu

Tieto Termodynamické jednotky GTC HT PLUS sú určené pre vykurovanie. Systém je dodávaný s výkonom 6,5 kW - 35 kW. Termodynamické jednotky GTC HT PLUS pracujú na rovnakom princípe ako systém GTC. Vnútorná jednotka obsahuje vysokoteplotné kompresory SCROLL a ako vonkajšia jednotka slúži Termodynamický panel, ktorý funguje ako výparník a absorbuje vonkajšie teplo a slnečné žiarenie. Tieto panely sú vystavené slnečnému žiareniu a majú niekoľkých násobný výkon ako klasické tepelné čerpadlá. https://www.energy-panel.cz/_gf/page/GTC%20Energypanel1.jpg

Plyny ktoré sa vracajú do kompresora sú opäť stlačené a zohrievané na vysokú teplotu, následne prechádza doskovým protiprúdovým výmenníkom, kde dochádza k odovzdávaniu tepla vykurovacej alebo úžitkovej vode. GTC ohřev na vysoukou teplotu
Tieto systémy sú vhodné pre dodávku vykurovacej vody do vykurovacích systémov, tieto jednotky je možné inštalovať ako náhradu klasického kotla vďaka teplote na výstupe do kúrenia až 65 ° C.