Použitie vykurovacích filmov

 

Domy a budovy:

Najefektívnejší a najbezpečnejší systém vykurovania pre domácnosť a administratívne budovy bez rozvodov,kotlov údržby a revízii s viac ako 30 ročnou životnosťou.

Hotely:

Poskytovanie komfortnej teploty bez nutnosti vykurovania všetkých miestností hotela,ako pri tradičných systémoch s vysokou spotrebou energie

Nemocnice a kliniky:

Teplotný komfort vytvára zdravé a pohodlné prostredie pomocou infračervenej zložky odovzdávania tepla s využitím elektrickej energie s nízkymi prevádzkovými nákladmi

Kostoly, telocvične a kaštiele:

Jedinečný systém vykurovania v týchto priestoroch, kde infračervené lúče neohrievajú vzduch v celom priestore s vysokými stropmi, ale poskytujú tepelný komfort do vzdialenosti max.7 metrov čo zabezpečuje úsporu energie v týchto priestoroch až 90%

Promenády a reštaurácie:

Poskytujú pokojné vykurovanie pre všetkých návštevníkov bez ohrevu vzduchu, ktorý viedol k spotrebe energie výrazne

Poľnohospodárske farmy:

S použitím poľnohospodárskych vykurovacích fólii umiestnených v pôde,je možné udržiavať teplotu prostredia vhodnú pre tempo rastu poľnohospodárskych produktov.

Drevospracujúci priemysel:

Vykurovacie fólie Ondolia sú vhodné ako teplotné médium na sušenie dreva

Automobilový priemysel:

Poskytujú teplotný komfort pre vykurovanie sedadiel v automobilovom priemysle