Regulácia

Regulácia vykurovacieho filmu Ondolia

Regulácia má veľmi významný vplyv nie len na komfort vykurovania (tepelnú pohodu), ale predovšetkým na jeho prevádzkové náklady. Kvalitná regulácia Vám vie ušetriť značné finančné prostriedky. Podlahové vykurovanie musí byť napojené na termostaty s podlahovým čidlom. Vďaka termostatom si nastavíte teplotu podlahy alebo okolitého prostredia, kde je termostat umiestnený. Vykurovanie vďaka svojim schopnostiam a s pomocou termostatu udržuje požadovanú teplotu s minimálnymi energetickými nákladmi. Odporúčame umiestniť termostat osobitne v každej miestnosti.

Regulácia VTM 3000Regulácia1 VTM 3000